Gdy przedszkolak staje się uczniem

Poznanie wczesnoszkolnej adaptacji pierwszoklasisty jest szczególnie istotne. Okres ten ma bowiem znaczący wpływ na funkcjonowanie w szkole w pierwszych latach nauki, a niejednokrotnie decyduje o dalszej karierze uczniowskiej. Środowisko szkolne do którego dziecko musi się przystosować, jest dla niego całkowicie nowe. Musi ono pokonać trudności związane z pełnieniem nowych ról […]