Zabawy dla dzieci – dziecięcy teatr

Jednym z ulubionych zajęć dzieci, jest pełnienie różnych ról. Widać to w podejmowanych spontanicznie zabawach tematycznych i naśladowczych, w których dzieci chętnie odgrywają dorosłych ze swojego bliskiego otoczenia, jak mamę, tatę, panią z przedszkola, ludzi różnych zawodów, aż po bohaterów filmów, książek, bajek. Jeżeli jeszcze dostarczymy im kilku rekwizytów, choćby […]