Każda firma przekształca się – na różnych poziomach intensywności – w firmę z technologią. W związku z tym dzisiejsi przedsiębiorcy powinni szukać rozwiązań technologicznych, które leżą u podstaw globalnych innowacji, w poszukiwaniu możliwości usprawnienia ich działalności. W szczególności widzę sześć głównych światowych trendów technologicznych, które motywują te małe i średnie firmy do przyjęcia całkowicie odmiennego podejścia do pracy w najbliższych latach

Chatboty i autonomiczne interfejsy staną się niezależne i będą się uczyć

Autonomiczne interfejsy, takie jak chatboty lub agenci cyfrowi, stają się coraz bardziej popularne na różnych urządzeniach i interfejsach użytkownika, których przedsiębiorcy używają do zarządzania i kontrolowania swoich firm. Interfejsy te radykalnie zmienią sposób, w jaki ludzie i komputery pracują i współdziałają ze sobą. Podczas gdy ludzie często używają klawiatury lub myszy do interakcji z komputerami, coraz częściej zaczną rozmawiać ze swoimi systemami lub używać kontroli gestów, takich jak gesty dłoni, głowy lub oczu, aby przeprowadzić te same interakcje. Doświadczenie użytkownika stanie się nie tylko wygodniejsze, ale także przyjemniejsze. Na zapleczu systemy te będą działać autonomicznie i będą oferować coraz lepsze możliwości samokształcenia. W końcu oprogramowanie będzie mogło działać bez interwencji użytkownika – a nawet zadać określone pytanie tylko raz i wykorzystać te informacje do każdej kolejnej czynności.

Sztuczna i zbiorowa inteligencja doprowadzi firmy do wymiany danych

Firmy, nawet mniejsze przedsięwzięcia, muszą znaleźć sposoby na wydobycie wiedzy z dzisiejszego bogactwa Big Data. Powinny rozważyć pozyskanie sztucznej i zbiorowej inteligencji do obsługi rosnących ilości informacji generowanych przez wszelkiego rodzaju niedrogie i wydajne czujniki, urządzenia i inteligentne czynniki. O krok dalej małe i średnie firmy powinny połączyć siły i – uwzględniając swoje korporacyjne zasady ochrony danych i przepisy dotyczące praw osobistych – dzielić, na przykład, moc komputera i dane z innymi firmami w uporządkowany i systematyczny sposób. W ten sposób mogliby skorzystać z tej współpracy, otrzymując lepszą i większą pulę danych oraz doskonałą inteligencję danych. Wzbogacona pula danych, podobnie jak mechanizmy crowdsourcingu, pozwoliłaby firmom lepiej zrozumieć, jak zachowują się klienci, czego potrzebują, co im zaoferować i na jakich funkcjach biznesowych skupić się w celu zwiększenia inwestycji.

Blockchain stworzy zaufanie do ery cyfrowej

Blockchain organizuje transakcje dotyczące zasobów cyfrowych między dwiema stronami w całkowicie nowy sposób. Podstawą blockchain jest zdecentralizowana, rozproszona księga – zasadniczo baza danych zasobów współdzielona w wielu lokalizacjach geograficznych. Wszyscy uczestnicy blockchain (tzw. Węzły) mają dostęp do rozproszonej księgi, która zawiera spis wszystkich odpowiednich zasobów cyfrowych. Wszystkie strony w tej sieci mają własną identyczną kopię księgi głównej. Wszelkie zmiany zostaną zastosowane do każdej kopii w ciągu kilku minut lub nawet sekund. W ten sposób system jest niezwykle przejrzysty i budzi zaufanie wśród wszystkich zainteresowanych.

Twórcy firm powinni dokładnie przeanalizować nową technologię blockchain, która może wpłynąć na ich obecne modele biznesowe. Szczególnie ci, którzy pracują w branżach, które służą jako pośrednicy między dwiema stronami – takimi jak prawnicy, notariusze, pośrednicy w obrocie nieruchomościami lub pośrednicy finansowi. Księgowi i księgowi mogą również wpływać na sposób prowadzenia działalności w przyszłości. Po wdrożeniu blockchain może potencjalnie wyeliminować znaczną część obciążenia pracą – takie jak sprawdzanie i rezerwowanie transakcji, przekazywanie pieniędzy lub płacenie faktur – obsługiwane obecnie przez te zawody.

Przepływ pieniędzy zostanie zrewolucjonizowany

Sposób, w jaki ludzie używają pieniędzy i przenoszą płatności z jednego konta na drugie, już się dramatycznie zmienił. Z przodu rozwiązania płatnicze w aplikacji, takie jak Apple Pay i Square Cash, umożliwiają użytkownikom dokonywanie płatności jednym kliknięciem i kupowanie towarów za pomocą urządzeń mobilnych lub stron internetowych. Ta funkcja jest już dostępna w wielu aplikacjach już dziś. Jednak na zapleczu złożone transakcje przebiegające przez systemy, takie jak oprogramowanie księgowe, są mniej przyjazne dla użytkownika i mniej zintegrowane. Na przykład firmy obecnie prawie nie mają możliwości dokonywania płatności fakturami jednym kliknięciem ani łatwego zarządzania swoimi transakcjami finansowymi między partnerami, dostawcami i ich bankiem za pomocą jednego dotknięcia ekranu lub myszy.

Idąc naprzód, rosnąca liczba nowych rozwiązań pozwoli firmom ustanowić kompleksowy łańcuch wartości płatności z ich dostawcami i klientami. Te nowe rozwiązania umożliwiają wszechobecne w dowolnym czasie, natychmiastowe i wielokanałowe płatności. Zostaną one w pełni zintegrowane z systemami rachunkowości finansowej przyszłych przedsiębiorstw. Wszystkie strony, takie jak platformy e-commerce, banki, firmy fintech i ich partnerzy, ostatecznie skorzystają z otwartych standardów API, które zostaną wykorzystane do tworzenia nowych usług i umożliwią płynne, w pełni zautomatyzowane przetwarzanie płatności i transakcji finansowych.

Infrastruktura oparta na platformach zostanie zdemokratyzowana

Ponieważ technologia staje się bardziej dostępna i przystępna cenowo, coraz więcej małych i średnich firm zdecyduje się zastąpić swoje samodzielne systemy oprogramowania na miejscu zintegrowanymi rozwiązaniami opartymi na chmurze, które działają na globalnych platformach chmurowych. Będą szukać kompleksowych platform chmurowych, takich jak Salesforce.com, które oferują dostęp do wielu aplikacji biznesowych i zintegrowanych usług. Ponadto firmy skorzystają również z platform aplikacji mobilnych, takich jak ta obsługiwana przez program Apple Mobility Partner Program.

Główną zaletą tych platform jest to, że zapewniają one nawet mniejszym firmom dostęp do innowacyjnych rozwiązań i usług biznesowych, na które te firmy nie byłyby stać pięć lat temu. Do pewnego stopnia te rodzaje platform chmurowych demokratyzują sposób, w jaki firmy uzyskują dostęp do najnowocześniejszych aplikacji i inteligentnych, skalowalnych technologii. Pozwalają budowniczym firm odkrywać nowe sposoby pracy i udostępniać im infrastrukturę niezbędną do odbierania wszelkiego rodzaju danych od partnerów lub Internetu przedmiotów, analizowania ich, a następnie personalizowania w celu stworzenia czegoś nowego i produktywnego.

Internet przedmiotów stworzy nowe usługi i profile zawodowe

Internet przedmiotów stwarza nowe, niewykorzystane możliwości dla małych i średnich firm, aby połączyć swoje firmy z informacjami przepływającymi przez coraz większą liczbę inteligentnych rzeczy. Wiele strumieni danych pochodzących z czujników wbudowanych w maszyny, samochody, towary konsumpcyjne, ubrania, a nawet ludzi (na przykład w celu monitorowania medycznego) spowoduje skarbnicę danych. Ostatecznie IoT – w połączeniu z inteligentnymi systemami zaplecza zasilanymi AI – doprowadzi do stworzenia nowych, lepszych doświadczeń klientów. Małe i średnie firmy powinny zastanowić się, jak korzystać z tych strumieni danych i usług, aby rozwijać swoją działalność.

Każda firma musi zacząć myśleć o sobie jako o biznesie technologicznym w 2020 roku (i później). Małe i średnie firmy będą musiały wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą ten rozwój i zmienić prawie każdy aspekt dzisiejszych mniej lub bardziej tradycyjnych sposobów pracy, aby pozostać konkurencyjnym. Dobrą wiadomością jest to, że ta technologia oznacza, iż wierzymy, że już wkrótce administrator firmy może stać się całkowicie niewidoczny, tak prosty jak wysyłanie wiadomości do znajomego, a nawet całkowicie zautomatyzowany, gdy maszyny uczą się jak ludzie. Umożliwi to przedsiębiorcom skupienie się na budowaniu przedsiębiorstw, napędzaniu wzrostu gospodarczego i przyczynianiu się do rozwoju społeczności – a także na pozostawieniu podstawowych zadań administracyjnych technologii.