W trakcie konsumowania ananasa można zauważyć charakterystyczne pieczenie na języku, jakie powoduje. Jest to skutek zawartości enzymatycznego związku w ananasie, jakim jest bromelaina. Substancja ta cechuje się szeregiem właściwości, począwszy od poprawy procesu trawienia białek, po pewne korzyści dla zdrowia, takie jak lepsza cyrkulacja krwi, zdrowie aparatu ruchu czy modulacja układu odpornościowego.

Bromelaina – czym tak naprawdę jest?

Bromelaina jest enzymem pochodzącym z owocu ananasa, który głównie znany jest ze swoich właściwości trawiących białka. Zdolność tiolowych endopeptydaz bromelainy do rozkładania białek wiąże się z największymi zaletami zdrowotnymi tego enzymu. Potencjał trawienia tego enzymu mierzony jest przeważnie w GDU (z ang: gelatindigesting units, czyli jednostek niezbędnych do stawienia żelatyny).

Bromelaina – wpływ na układ odpornościowy

Bromelaina cechuje się zdolnością stymulacji wielu typów komórek odpornościowych oraz ich cytokin. Te drugie są związkami pochodzącymi z komórek odpornościowych, których zadaniem jest sygnalizowanie odpowiedzi układu odpornościowego. Badania in vitro ukazały, iż bromelaina może oddziaływać na sekrecję cytokin w sposób, który nastawiony jest na równowagę układu odpornościowego (bardzo ważne przy autoimmunizacji). Enzym posiada również zdolność wpływu na transdukcję komórek odpornościowych typu T, ułatwiając tym samym komunikację między komórkami immunologicznymi organizmu, co przyczynia się również do wzrostu sprawności tego układu. Taki wpływ na układ odpornościowy przypisywany jest własnościom proteolitycznym bromelainy. Ponadto wywiera ona pozytywny wpływ podczas leczenia chorób zapalnych jelit, w których to właśnie podaż enzymu skutkowała redukcją aktywności receptorów dla prozapalnych cytokin TNF-alfa.

Bromelaina – wpływ na aparat ruchu

Wiele eksperymentów wysunęło wnioski, iż bromelaina wywiera pozytywny wpływ na aparat ruchu. W serii 29 badań, w których stosowano dawki 60-160 mg dziennie w okresie od 3 do 12 tygodni, udowodniono, iż enzym ten wywiera korzystny wpływ na stan stawów w aparacie ruchu. W przypadku stanów zwyrodnieniowych stawów skuteczna dawka terapeutyczna wynosiła 540-1890 mg na dobę. Jeśli badany cierpiał na bóle stawów, jak ból stawu kolanowego, wystarczyło zastosowanie dawki rzędu 200-400 mg dziennie przez okres 4 tygodni w celu redukcji objawów bólowych.

Bromelaina – wpływ na układ sercowo-naczyniowy

Istnieją pewne wnioski wynikające z badań na gryzoniach, iż bromelaina może oddziaływać na adhezję płytek krwi, tym samym rzutować na właściwą cyrkulację krwi. Enzym ten podnosi zdolność fibrynolityczną (zdolność rozkładu zakrzepu) krwi, jak i hamuje syntezę fibryny – białka zaangażowanego w proces koagulacji płytek krwi. U szczurów, parametry krzepnięcia krwi, czyli czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) oraz czas protrombinowy (PT), zwiększały się w funkcji czasu na skutek podania bromelainy.