Firmy, podobnie jak ludzie, mają silną osobowość, co utrudnia próbowanie rozwiązania problemów związanych z budowaniem zespołu. Jednak budowanie zespołu może usprawniać procesy i opierać się na pożądanych cechach / osobowości organizacji. Od dawna uważam, że termin „budowanie zespołu” jest mylący. Wydaje się, że jest to ogólnikowa fraza, która może odnosić się do niemal każdego wydarzenia, które gromadzi 2 lub więcej osób w celu omówienia większości spraw dotyczących organizacji.

Przeprowadziłem wyszukiwanie książek na Amazon za pomocą budowania zespołu słów. Żądanie wyszukiwania zwróciło 35 115 tytułów na temat budowania zespołu. Poszukiwanie „czym jest budowanie zespołu” wygenerowało więcej niż jeszcze więcej wyników. To prawda, że ​​liczby te wprowadzają w błąd, ale jest to wskaźnik tego, jak wszechobecny stał się przedmiot. Dyskusja skupia się na „zespoleniu” lub budowaniu zespołu w ramach komercyjnego przedsięwzięcia. Wierzę, że współpraca może dotyczyć także każdej organizacji, niezależnie od tego, czy jest to organizacja usługowa, non-profit, religijna czy komercyjna; każda grupa, której uda się osiągnąć wynik końcowy.

Budowanie zespołu jest doskonałym narzędziem, a jego wdrożenie zawsze podlega drobnym modyfikacjom; jak większość rzeczy, ciągle się zmienia. Wydaje się, że zawodzi, gdy uczestnicy czują, że są manipulowani. Ale, podobnie jak wszystkie narzędzia biznesowe, należy pamiętać o pułapkach. Oto kilka powodów, dla których warto budować zespoły lub zespoły (jak wolę to nazywać): używane jako nagroda / uznanie, do komunikacji, poprawy morale, tworzenia poczucia wspólnoty, wprowadzania nowych koncepcji i ludzi, rozwiązywania konfliktów, usprawnień procesów, burza mózgów, wpajanie przywództwa, utrzymanie struktury i przekazywanie zarządowi działań egzekucyjnych / zmian. Jedna lista przyczyn budowania zespołu, którą widziałem, obejmuje ponad 100 konkretnych powodów. Więc zacznij swoją własną listę, jestem pewien, że jest więcej.

Bez względu na powód formalnego spotkania ludzi w celu budowania zespołu, istnieją pewne założenia, które są fundamentami, które strukturalnie wpływają na sukces. Decyzja o zastosowaniu budowania zespołu jest zasadniczo wysiłkiem, który dotyczy rozwoju organizacji. Wikipedia definiuje rozwój organizacyjny jako: konceptualny, ogólnounijny wysiłek mający na celu zwiększenie efektywności i rentowności organizacji. Jest to odpowiedź na zmianę, złożona strategia edukacyjna mająca na celu zmianę przekonań, praktyk, postaw, wartości i struktury organizacji, aby mogła lepiej dostosować się do zmian narzuconych przez kierownictwo.

Kluczowym słowem jest „organizacja” i jest to podstawa do uruchomienia planu budowania zespołu. Należy zrozumieć dynamikę organizacyjną. Jeśli cokolwiek wynika z tej dyskusji, czytelnik musi koniecznie zdać sobie sprawę, że wydarzenie zespołowe lub integracyjne musi być zgodne z wizerunkiem, osobowością i charakterem całej organizacji. Organizacje, podobnie jak ludzie, mają osobowości. Postać i charakter firmy są trudne do zmiany, więc pracuj w ramach tej struktury. Osobowość firmy utrwala jej przywództwo, historia, kultura branżowa i społeczność, w której działa organizacja. Osobowości nie można zmienić za pomocą ćwiczeń zespołowych, ponieważ nie będzie ona codziennie wzmacniana. Ludzie znają osobowość projektowaną przez firmę, a większość pracowników dociera do organizacji, które dopełniają ich osobiste style i wartości. Klienci i dostawcy uznają kulturę korporacyjną; działają w ramach tej percepcji.

Ponadto, wybierając metodę budowania zespołu, nie staraj się, aby zespół stał się taki sam. Przez metodę mam na myśli takie narzędzia, jak: gry, ćwiczenia, studia przypadków, wycieczki itp.

Nowi menedżerowie, szczególnie ci, którzy zmieniają branże, starają się wykorzystywać budowanie zespołu, aby inicjować szybkie zmiany organizacyjne. Zmień procesy, a nie kulturę. Budowanie zespołu nie powinno polegać na zmianie kultury, ale raczej na włączeniu „my” w procesy. „My” można osiągnąć poprzez poprawę morale, komunikacji, burzy mózgów itp. Są to powszechnie akceptowane atrybuty sukcesu.