Istnieje wiele sposobów zachowania wiedzy w przedsiębiorstwie. W tym poście staramy się zachęcić kierujących firmami do dzielenia się wiedzą w ramach osób, zespołów i menedżerów. Przedstawimy również zalety każdego podejścia. Ostatecznie, zachęcając zespoły i osoby do współpracy, można dzielić się wiedzą, dzięki czemu firma może stać się bardziej wydajna dzięki usprawnieniu procesów. Co więcej, jednostki mogą stać się bardziej skuteczne we własnych rolach.

Sposoby dzielenia się wiedzą w ramach firmy

Dzielenie się wiedzą pomaga ci się rozwijać

Dobrze jest mieć stały zestaw umiejętności do pełnienia określonych ról. Jednak wraz ze wzrostem firmy pojawia się potrzeba uczenia się nowych umiejętności przez pracowników. Personel i przywódcy muszą mieć odpowiednie umiejętności. Jeszcze ważniejsze jest, aby pracownicy uczyli się nowych. Mówi się, że od każdego w życiu można się czegoś nauczyć. Warto zastosować to podejście w miejscu pracy.

Dzielenie się wiedzą pomaga zwiększyć motywację

Dzielenie się wiedzą pozwala jednostkom być lepszym w tym, co robią. Łącząc się z kolegami i ucząc się od nich, możesz zdobyć nową wiedzę. Pomaga to stworzyć kulturę uczenia się w miejscu pracy. Utwórz i wdróż plan w swojej organizacji, aby zachęcić do dzielenia się wiedzą.

Dzielenie się wiedzą pomaga uzyskać dostęp do talentów

Zawsze przydatne jest skontaktowanie się z kolegami w celu zdobycia nowych umiejętności. Można to osiągnąć, zwracając się do bardziej wykwalifikowanych kolegów. Lub koledzy z zupełnie innym zestawem umiejętności. W niektórych przypadkach można nawet nauczyć się cennych umiejętności od wyższej kadry zarządzającej.

Dzielenie się wiedzą pomaga rozpoznać ciężką pracę

Łącząc się z kolegami, demonstrujesz im, że jesteś bardzo kompetentny i utalentowany w swojej dziedzinie. W rezultacie pokazuje to, że jesteś cennym ekspertem w firmie. Pomaga to dalej budować swoją reputację. Zatrzymanie pracowników zostało znacznie poprawione i buduje reputację niektórych pracowników.

Dzielenie się wiedzą pomaga generować nowe pomysły

Kiedy gromadzisz współpracowników i przeprowadzasz burzę mózgów, masz możliwość dzielenia się pomysłami. W rezultacie może to pomóc w tworzeniu rozwiązań dla twoich projektów i pozwala z powodzeniem realizować zadania.

Dzielenie się wiedzą pomaga odkryć przyszłych liderów

Dzielenie się wiedzą może być dobrym sposobem na promocję siebie. Dzieląc się swoją wiedzą specjalistyczną w zakresie bieżących tematów biznesowych, oferujesz wartość poprzez kompetencje. Osoby o wysokich kompetencjach częściej będą jutrzejszymi liderami.

Dzielenie się wiedzą pomaga ograniczyć lukę w umiejętnościach

Jeśli zatrudniasz młodszych pracowników lub masz pracowników, którzy dopiero niedawno zaczęli pracę, przydatne jest, aby więcej starszych członków personelu mogło się z nimi połączyć. Może to pomóc im rozwinąć nowe umiejętności, a następnie zwiększyć ich skuteczność. Przydatne jest stworzenie kultury zadawania pytań i pomagania pracownikom na bieżąco.

Dzielenie się wiedzą pomaga łączyć zespoły

Dzieląc się pomysłami i zasobami w zespole, wszyscy czują, że pracują na rzecz wspólnego celu. Umożliwia także dzielenie się wiedzą, która może poprawić morale i entuzjazm. W dłuższej perspektywie firma może stać się bardziej wydajna. Kontrastuje to z podejściem „silosowym”, kiedy zespoły pozostają osobne. Następnie wiedza nie jest dzielona, ​​a wydajność spada.

Dzielenie się wiedzą pomaga rozwinąć poczucie celu

Umożliwiając pracownikom dzielenie się wiedzą z innymi, poczucie celu zostaje wzmocnione. Dzieje się tak, ponieważ ludzie czują, że robią różnicę w organizacji i rozumieją, w jaki sposób dzielenie się wiedzą usprawnia organizację.

Dzielenie się wiedzą pomaga poprawić wydajność operacyjną

Dzielenie się wiedzą pomaga zespołowi pracować mądrzej i wydajniej. Dostęp do zasobów i wiedzy specjalistycznej w organizacji staje się łatwiejszy. W rezultacie projekty są realizowane szybciej, a pracownicy są wyposażeni w wiedzę pozwalającą im wykonywać swoje zadania na wyższy poziom. Wnioski

Utrata wiedzy w firmie może być szkodliwa z wielu powodów. Na przykład:

  • Umiejętności personelu nie rozwijają się dalej, ponieważ rozwijają jedynie umiejętności wymagane do pełnienia swojej roli
  • Personel może stracić motywację, ponieważ nie może zdobyć nowych umiejętności od swojego kolegi
  • Pracownicy nie mogą wykazać swoich talentów i kompetencji. W rezultacie mogą mieć problemy z promowaniem swoich umiejętności
  • Pracownicy nie mogą współpracować nad pomysłami ani dzielić się procesami. W rezultacie nie ma szans na zwiększenie wydajności
  • Firmy nie mogą zrozumieć przyszłych liderów. Wynika to z faktu, że jednostki nie mogą promować swoich kompetencji
  • Pozostają luki w umiejętnościach między młodszym a starszym personelem. Wynika to z braku dzielenia się umiejętnościami
  • Zespoły pozostają od siebie oddzielone. Następnie może to zmniejszyć morale
  • Zmniejszenie poczucia celu wśród pracowników, ponieważ nie są oni w stanie przyczynić się do rozwoju organizacji
  • Efektywność operacyjna poprzez dzielenie się pomysłami nie jest realna W tym artykule zasugerowaliśmy wiele sposobów zachęcania do dzielenia się wiedzą w organizacji. Wspomnieliśmy również o zaletach każdego punktu.