Półprzewodniki to amorficzne i krystaliczne ciało stałe, które może przewodzić prąd w określonych warunkach. Uważa się, że jest skutecznym środkiem do kontrolowania prądu elektrycznego. Jest stosowany głównie w produktach i częściach związanych z komputerami. Niezależnie od tego, czy jest to laptop, czy smartfon, wszystkie mają w sobie półprzewodniki.

Półprzewodniki są wykonane z materiałów zawierających w swojej strukturze wolne elektrony. Elektrony z łatwością przemieszczają się między atomami, co w rezultacie umożliwia swobodny przepływ energii elektrycznej. Krzem jest najpowszechniejszym materiałem używanym do produkcji półprzewodników.

Etapy produkcji półprzewodników krzemowych

Utlenianie – Pierwszy etap obejmuje utlenianie zewnętrznej powierzchni płytki silikonowej. Odbywa się to w celu wzrostu cienkiej warstwy dwutlenku krzemu.

 Litografia – W tym procesie wzory są formowane dokładnie na utlenionej płytce. Obwód mikroelektroniczny składa się z wielu warstw, z których każda zawiera wzór.

 Wytrawianie – Za pomocą tego procesu usuwa się warstwy dwutlenku krzemu, polikrzemu i metali. Ten etap obejmuje dwa główne rodzaje wytrawiania: suche i mokre.

Doping – jest to etap, w którym zanieczyszczenia są celowo dodawane do wewnętrznego półprzewodnika. Ma to na celu modulowanie jego właściwości optycznych, elektrycznych i strukturalnych.

 Chemiczne osadzanie  z fazy gazowej – Ten etap polega na nałożeniu warstwy dodatkowego materiału na powierzchnię płytki silikonowej.

Metalizacja – Po wytworzeniu urządzenia w podłożu krzemowym należy je podłączyć do wykonywania funkcji obwodu.

Zastosowania półprzewodników

Produkcja półprzewodników krzemowych obejmuje wiele etapów. Obejmuje sekwencję procesów, które muszą być powtarzane kilka razy, aby zakończyć obwód.

Proces produkcyjny rozpoczyna się od czystej płytki silikonowej, która powinna mieć średnicę od 4 do 12 cali. Po czym przechodzi przez 6 etapów produkcji.

Cóż, teraz wiesz, jak powstają półprzewodniki krzemowe. Proces produkcji jest skomplikowany.

Uważa się, że półprzewodniki stanowią podstawę współczesnych produktów elektronicznych, takich jak komputery, radio i smartfony. Półprzewodniki mają wiele zastosowań. Wykorzystywane są do produkcji elementów elektrycznych. Nie tylko to, ale jest również bardzo przydatne w różnych urządzeniach elektronicznych. Na przykład jest stosowany w diodach i tranzystorach.

Półprzewodniki można podzielić na dwie kategorie: półprzewodniki zewnętrzne i półprzewodniki samoistne. Półprzewodniki wewnętrzne są bardzo czyste, podczas gdy półprzewodniki zewnętrzne wymagają dodania odrobiny zanieczyszczeń.

Podsumowując, można stwierdzić, że półprzewodniki stanowią serce wielu różnych urządzeń elektronicznych. Jest wykonany głównie z krzemu i jest bardzo przydatny w przemyśle.