Rozliczenie zarobków uzyskanych poza granicami państwa może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG. Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają dochody, uzyskują od zagranicznych podmiotów, tzn. mieszkając w Polsce, wynagrodzenie otrzymywane jest z zagranicy. Innym powodem do wypełnienia takiego dokumentu jest po prostu zarobkowanie poprzez wyjazdy do pracy za granicę. Jak rozliczyć dochody zagraniczne, aby otrzymać zwrot podatku z Niemiec, czy innego Państwa należącego do Unii Europejskiej?

Obcokrajowiec, a rozliczenie podatku w Polsce

Obcokrajowiec, który pracuje w Polsce, nie ma obowiązku tytułu polskich zarobków składać dokumentu PIT/ZG. Załącznika nie musi również składać podatnik, który przebywając za granicą,  otrzymuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Rzeczpospolitej – takim przykładem są np. delegacje. Oddelegowany powinien jedynie wypełnić go w przypadku,  którym wypłat wynagrodzenia dokonuje podmiot zagraniczny.

Zwrot podatku z Niemiec i nie tylko – do jakiej deklaracji PIT trzeba dołączyć PIT/ZG?

PIT/ZG należy złożyć jako załącznik do takich deklaracji, jak: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Druk powinien zostać dołączony odrębnie do każdego zeznania podatkowego — wypełniając w załączniku jedynie część związaną z konkretnym zeznaniem podatkowym. Załącznik należy złożyć odrębnie dla każdego państwa, z którego otrzymało się dochody. Nie oznacza to, iż przebywanie w wielu innych krajach wiąże się z wypełnieniem wielu załączników PIT/ZG, jednak że jeśli z tych krajów otrzymywano pieniądze za pracę, to należy dla każdego z nich przygotować niezależny załącznik. Kwoty, które obejmuje zasada zwolnienia z progresją, nie powinny zostać ujęte w załączniku w przypadku, gdy w Polsce nie zarobkowało się dodatkowo.

Jednak w przypadku, w którym podatnik do przychodów z zagranicy, ma obowiązek stosować zasadę proporcjonalnego odliczania – wykaże przychody zagraniczne w załączniku nawet gdy w kraju nie otrzymywał przychodów.  Wtedy możliwe jest np. ubieganie się o zwrot podatku z Niemiec. Natomiast jeśli podatnik rozlicza się ze zwolnienia podatkowego, a więc z 30% kwoty diety za każdy dzień przebywania zagranicą w stosunku do wartości tych kwot (zwolnionych z opodatkowania), pracy, nie należy wykazywać jako przychodu podatkowego ani w deklaracji rocznej, ani w załączniku PIT/ZG.

W przypadku małżonków druk powinien być składany odrębnie, nawet przy rozliczeniu podatkowym. Do każdej deklaracji podatnika obowiązuje złożenie niezależnego odrębnego druku PIT/ZG. Tak więc tyle, ile deklaracji z zarobkami zagranicznymi złoży podatnik, tyle PIT/ZG powinien do nich dołączyć.