Dlaczego zawsze bardzo szczegółowo powinniśmy weryfikować przepisy? Ponieważ może się okazać, że akurat z winy pracodawcy mamy możliwość wypowiedzenia umowy. Mogą nam też z tego tytułu przysługiwać różne profity. Dlatego warto sprawdzić, co mówi na ten temat prawo.

Co zrobić, gdy mamy problemy z pracodawcą?

Prognozy niestety nie są, jak się okazuje, zbyt optymistyczne w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o traktowanie pracowników. Oczywiście jest o wiele lepiej, aniżeli było jeszcze kilka lat temu w Polsce, choć trzeba przyznać, że dużo jest wciąż do zrobienia. Okazuje się, że niejednokrotnie pracodawcy będą naruszali nasze prawa i nawet nie będą o tym wiedzieć. W grę wchodzą tu pewne kulturowe przyzwyczajenia, z którymi niejednokrotnie trudno jest po prostu walczyć. Wydaje się więc, że bardzo ważne jest tutaj uświadomienie samych pracodawców, ale także pracowników. W końcu ci ostatni muszą także wiedzieć, jakie mają konkretne prawa no i oczywiście obowiązki. Niestety czasami sytuacja jest już nie do zniesienia i możemy na przykład wtedy rozwiązać umowę, przy czym należy zaznaczyć, że może ona być rozwiązana z winy pracodawcy. Oczywiście zawsze powinna nam tu pomóc jakaś dobra kancelaria prawna Łódź jest akurat miastem, gdzie znajdziemy bardzo dużą ilość takich specjalistów, którzy są gotowi przynieść nam pomoc niemal natychmiast. Oczywiście nic nie zwalnia nasz nas także z obowiązku, aby zapoznać się z kodeksem pracy, gdy staramy się o jakąś posadę albo na przykład awansowaliśmy. Trzeba być jednak wyczulonym na wywiązywanie się z podstawowych obowiązków pracodawców.

Kiedy pracodawca będzie naruszać zasady umowy?

Trzeba też oczywiście pamiętać o tych najbardziej newralgicznych sytuacjach, a więc o okolicznościach, gdy powinna nam się zapalić czerwona lampka. Przede wszystkim najważniejszą kwestią będzie oczywiście wynagrodzenie. Okazuje się, że niejednokrotnie pracodawcy będą po prostu zwlekali z wypłatą, a to jest absolutnie niedopuszczalne. Wtedy właśnie na szczęście możemy z własnej woli zakończyć współpracę. Pamiętajmy o tym, że wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy jest bardzo szczegółowo opisane właśnie w kodeksie pracy. Poza tym wypowiedzieć umowę możemy także wtedy, gdy pracodawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków. Mówi o tym artykuł 55 paragraf 1 ustęp 1 kodeksu pracy. Inną newralgiczną sytuacją będzie okoliczność, gdy pracownik otrzymuje orzeczenie lekarskie, które stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie. Oczywiście decyzje nasze powinny być konsultowane z prawnikiem.