Nie dawno poddano testom tarczę diamentową SPYDER. Stanowi ona narzędzie, które przeznaczone jest dla bardzo wymagających wykonawców i glazurników. Zdacie pewnie pytanie Trzykrotnie szybsza tarcza diamentowa do gresu – czy to możliwe?

Czym jest tarcza diamentowa do gresu SPYDER?

Zanim opiszemy test, z pewnością warto wspomnieć kilka słów o samej tarczy diamentowej do gresu Adiam SPYDER.   Narzędzie to przeznaczone jest do cięcia niezwykle twardych materiałów okładzinowych i płytek ceramicznych. Jego korpus tworzy znany już z modelu tarczy Adiam FIELSE MUSIC wyciszony i wzmocniony dysk typu sandwich. Tego rodzaju konstrukcja sprawdza się bardzo dobrze w takich właśnie tarczach, w których segment tnący jest dosyć wąski. Jak można się domyślić, implikuje to możliwość zastosowania niezwykle cienkiego dysku ze stali. Należy również mieć na uwadze twardość ciętych materiałów. Tego rodzaju tarcze poddawane są działaniu wysokiej temperatury i dużym naprężeniom. Z pewnością jeszcze bardziej ważna dla tejże grupy tarcz diamentowych (do cięcia twardych materiałów i płytek) jakość stalowego dysku ma sporo większe znaczenie, niż w wypadku dużo szerszych w przekroju tarcz segmentowych do betonu.

Warto pamiętać, że przegrzany dysk ulegnie rozprężeniu. Podczas pracy będzie „falować”, wywołując boczne bicie, co zdyskwalifikuje tego rodzaju tarcze do dalszego użytku. W wypadku tarczy SPYDER takie ryzyko zostało mocno ograniczone. Stało się to nie tylko poprzez wzmocnienie korpusu tarczy, lecz również dzięki zastosowaniu kołków miedzianych. Odpowiedzialne są one za odprowadzanie ciepła i kompensowanie naprężeń.

Ewolucja Tarcz Diamentowych do cięcia płytek ceramicznych

Innowacyjne procesy bardzo zaawansowanych technologii w przemyśle spiekania cząsteczek TSP w dziedzinie powstawania całkiem nowych tworzyw wymusiły ewolucję w podejściu do kompilacji diamentowych segmentów. Bardzo nowoczesne materiały kompozytowe o zerowej porowatości, jak chociażby LAPITEC, czy też DEKTON wymagają również zastosowania nowoczesnych narzędzi. Tarcza Diamentowa SPYDER jest na rynku jednym z pierwszych narzędzi, których zastosowanie obejmuje również cięcie takiego typu płyt. Jest to możliwe dzięki segmentowi tnącemu. Powstał on z wyselekcjonowanych, wysokiej jakości diamentowych ziaren i sproszkowanych mieszanek metali, które tworzą lepiszcze.

Specyficzny „wzór” na segmentach, tworzący ciąg złączonych ze sobą liter ,,R” nie pozwala na pomylenie tejże tarczy z żadną inną. Ponadto ograniczona powierzchnia boczna styku tarczy z obrabianym materiałem skutkuje zwiększoną prędkością cięcia w stosunku do tarcz, posiadających klasyczny, pełny segment diamentowy. Ta dodatkowa zaleta pozwoli na utrzymywanie wymaganej prędkości obrotowej. Będzie to niezbędne dla w pełni optymalnego zużycia, jak i uzyskania czystych i pozbawionych odprysków krawędzi po dokonaniu cięcia materiał

W ocenie ekspertów tarcza diamentowa do gresu  SPYDER jest średnio około 3 razy szybsza od podobnych do niej tarcz, które dostępne są na rynku, a ponadto zapewniają znakomitą jakość cięcia, co także jest bardzo istotne. Większość wykonawców woli tarcze szybkie, aniżeli wolne i niezwykle dokładne. Dla tego rodzaju fachowców SPYDER będzie najlepszym wyborem. Otrzymają dużą szybkość cięcia, jak również bardzo dokładną, której nie zaoferują inne tarcze.