Małe i średnie firmy są głównym źródłem zatrudnienia w Polsce. Ale jeśli chodzi o znalezienie i rekrutację wykwalifikowanych pracowników, małe i średnie firmy stoją przed różnymi wyzwaniami. W tym artykule omówimy niektóre wyzwania i przedstawimy wskazówki, jak je pokonać.

Znalezienie wykwalifikowanego personelu nie jest dziś proste i sytuacja będzie się pogarszać. Wynika to z faktu, że wykwalifikowani kandydaci wymagają wysokich wynagrodzeń, na które trudno sobie pozwolić. Jeśli małe firmy nie są w stanie zatrudnić wykwalifikowanych kandydatów, inną alternatywą jest zatrudnienie niewykwalifikowanych kandydatów i przeszkolenie ich. Jednak niektórzy z niewykwalifikowanych kandydatów zostają odpowiednio przeszkoleni w Twojej firmie i po pewnym czasie przechodzą do większej organizacji.

Małe i średnie firmy powinny stworzyć lepsze możliwości kariery dla pracowników pracujących w ich organizacji. Powinny jasno określić korzyści dla kandydatów do pracy w ich organizacji. Pomoże im to zatrudnić wykwalifikowanych pracowników.

Utrzymanie morale pracowników i produktywności

Morale pracowników jest ważne, ponieważ bezpośrednio wpływa na produktywność organizacji. Wynika to z faktu, że złożone polityki kadrowe, nieprzyjmowanie odpowiedzialności za błędy, wyznaczanie niemożliwych celów, zagrażanie ich pracy, niewłaściwe działanie systemów zarządzania, złe warunki ekonomiczne itp. Prowadzą do złego morale pracowników.

Utrzymuj politykę otwartych drzwi dla pracowników. Umożliwia im to dzielenie się swoimi obawami i pytaniami z kierownictwem. Regularnie organizuj spotkania z pracownikami, aby zadawać im pytania dotyczące tego, jak znajdują miejsce pracy i czy napotykają jakiekolwiek problemy. Jeśli uważasz, że ich obawy są uzasadnione i uzasadnione, podejmij niezbędne działania, aby je jak najszybciej rozwiązać.

Jedna lub dwie osoby zarządzające wszystkim

W małych i średnich firmach jedna lub dwie osoby zajmują się wszystkimi czynnościami związanymi z pracownikami, co nie jest dobrym pomysłem. Potrzeba ludzi w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest większa, ponieważ to oni szukają odpowiednich kandydatów, wykonują całą pracę związaną z administracją, zarządzają i utrzymują programy wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych itp. Przy całym tym obciążeniu pracą nie potrafią zarządzać luka między pracodawcą a pracownikami.

Jako właściciel małej firmy powinieneś określić wymagania dotyczące stanowiska dla określonego stanowiska HR, a następnie odpowiednio opisać role i obowiązki. Jeśli opis stanowiska pracy nie odzwierciedla odpowiednio wymagań stanowiska lub jest zbyt szeroki, kandydat będzie zdezorientowany i nie będzie w stanie prawidłowo wykonać pracy. Możesz także skontaktować się z agencją rekrutacyjną, aby znaleźć idealnego kandydata na stanowisko.

Niewłaściwe zasady rekrutacji

Dział HR odpowiada za pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój wysoko wykwalifikowanych pracowników w organizacji. Bez odpowiedniej infrastruktury rekrutacyjnej organizacja miałaby trudności. Przyczyną może być brak wykwalifikowanego lub doświadczonego zespołu HR, brak utrzymywania odpowiedniego systemu śledzenia kandydatów lub brak źródeł przyciągających ukierunkowanych kandydatów.

Utrzymaj wykwalifikowany zespół HR. Posiadaj odpowiedni system śledzenia kandydatów i odpowiednie źródła, aby skutecznie i skutecznie przeprowadzić proces rekrutacji. Pomoże to w znalezieniu odpowiedniego kandydata.

Złe dopasowanie kulturowe

Pracodawcy powinni wziąć pod uwagę dwa aspekty podczas rekrutacji kandydata. Najpierw upewnij się, czy kandydat ma możliwości budowania organizacji. Po drugie, aby sprawdzić, czy kandydat pasuje do kultury organizacji? Większość małych i średnich firm nie bierze pod uwagę jakości kandydatów, co może mieć negatywny wpływ na organizację.

Aby przezwyciężyć tę sytuację, musisz zatrudnić kandydata na umowę tymczasową. W ciągu pierwszych kilku tygodni dołączenia do organizacji monitoruj wyniki kandydata – zachowanie, etykę pracy, postawę itp. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, w oparciu o wyniki pracownika, możesz skrócić okres próbny lub go / jej stały pracownik.

Nie jest tak, że brakuje wykwalifikowanych kandydatów lub brakuje talentów. Wyzwanie polega na opracowaniu nowych pomysłów, które przyciągną talent i zatrzymają kandydatów. Małe firmy powinny pozbyć się starych procesów, które są nieskuteczne w zatrudnianiu kandydatów, i powinny zmienić sposób wyszukiwania wykwalifikowanych kandydatów.