Jednym z ulubionych zajęć dzieci, jest pełnienie różnych ról. Widać to w podejmowanych spontanicznie zabawach tematycznych i naśladowczych, w których dzieci chętnie odgrywają dorosłych ze swojego bliskiego otoczenia, jak mamę, tatę, panią z przedszkola, ludzi różnych zawodów, aż po bohaterów filmów, książek, bajek.

Jeżeli jeszcze dostarczymy im kilku rekwizytów, choćby spódniczki, apaszki, lalki, korali czy czapki policjanta, to mamy okazję zobaczyć prawdziwy, żywy teatr. Dzieci angażują się w akcję tak mocno, że potrafią zapomnieć o rzeczywistości, dając upust własnej wyobraźni. Zabawa taka stwarza również możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności aktorskich. Jest źródłem pozytywnych doznań i radości, inspiruje do twórczych działań, rozwija umiejętności współdziałania w zespole oraz stwarza możliwość pokonywania strachu i nieśmiałości.

Miejscem, w którym najłatwiej rozwija się dziecięcy zapał do odgrywania ról jest przedszkole. Tu również, niejednokrotnie po raz pierwszy, dziecko ma możliwość zetknięcia się z prawdziwym teatrem i różnymi rodzajami sztuki, które są kolejnym źródłem inspirującym do podejmowania zabaw naśladowczych i twórczych działań. Wczesny kontakt ze sztuką daje możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby spontanicznej zabawy, kształtuje umiejętność współdziałania i obcowania z innymi, czy wreszcie publicznych występów, które są ogromnym przeżyciem dla małego dziecka.

Zabawa w teatr rozwija inteligencję, myślenie i wyobraźnię. Dziecko styka się z normami społecznymi, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi, poznaje i ocenia skutki zachowań bohaterów, ich rozterki i przeżycia. Kształtuje poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Dzieci uczą się pokonywać tremę, nabierają odwagi i pewności siebie. Edukacja teatralna pozwala włączyć w aktywność dzieci akcenty plastyki, muzyki i tańca. Stwarzając dziecku warunki do odgrywania ról i obcowania ze sztuką wzbogacamy jego osobowość i zamiłowanie do teatru, które trwać będzie przez całe życie.